HYPNOOSIA

on käytetty vuosisatoja erilaisten vaivojen tai ongelmien hoitamiseen. Varhaisimpia käyttömuotoja olivat esimerkiksi ennen anestesian kehittymistä leikkaukset hypnoosissa.  

Hypnoterapialla tarkoitetaan psykoterapeuttista työskentelyä, jossa hyödynnetään hypnoosimenettelyä ja -tilaa.  Kliinisessä työssä hypnoosia käytetään mm. esiintymisjännityksen, kahvikuppineuroosin, ahdistuneisuuden, paniikkihäiriön, unettomuuden, kivun, posttraumaattisen stressireaktion ja pelkojen hoidossa. Osana pidempää hoitoa hypnoosia voidaan hyvin käyttää myös esimerkiksi masennuksen hoidossa. 

Hypnoosia käytetään myös elämäntapamuutosten (esim. tupakoinnin lopetus ja laihduttaminen) tukemiseen, synnytysvalmennuksessa ja urheiluvalmennuksessa. 

Hypnoosia ja suggestioita voidaan käyttää myös kroonisen kivun ja bruxauksen eli narskuttelun hoidossa.

Hypnoterapeuttinen työskentely voi olla hyvinkin monenlaista. Työskentelyssä voidaan käyttää mm. suoria suggestioita, joilla pyritään saamaan aikaan toivottua muutosta. Suorien suggestioiden lisäksi voidaan käyttää monenlaisia menneisyyteen ja tulevaisuuteen suuntautuvia mielikuvatekniikoita. Terapiassa voidaan pyrkiä esim. lievittämään oireita, lisäämään hyvinvointia sekä auttamaan potilasta tai asiakasta kehittämään selviytymiskeinoja ja voimavarojansa.

Hypnoosin ja hypnoterapian käytöstä kliinisessä työssä on olemassa myös tutkimuksellista tietoa. Tutkimusten mukaan hypnoosi on tehokasta esimerkiksi kivun, posttraumaattisen stressireaktion, unettomuuden, masennuksen ja psykosomaattisten vaivojen kuten mm. ärtyneen paksusuolen hoidossa. Kaiken kaikkiaan voidaan sanoa, että hypnoosi ja hypnoterapia ovat tehokkaita hoitomuotoja monenlaisten asioiden hoidossa. 

Vuonna 2014 hypnoosin tehosta menetelmän klassisissa käyttötarkoituksissa ilmestyi useita tutkimuksia arvostetuissa ja kriittisissä lääketieteellisissä julkaisuissa. Sadan potilaan tutkimuksessa se oli placeboa tehokkaammaksi osoitettua biofeedbackhoitoakin tehokkaampi kroonisen alaselkävivun hoidossa. Yli puolella potilaista vähintään 30 %:n kivunlievitys kesti vähintään puoli vuotta. Ärtyvän suolen hoitoa käsitelleessä tutkimusten meta-analyysissä hypnoosi todettiin turvalliseksi ja tehokkaaksi hoidoksi, joka tarjosi merkittävää pitkäaikaista oireiden lievitystä 54 %:lle potilaista, jotka eivät olleet hyötyneet muista hoidoista. Maailman johtavassa unitutkimuksen lehdessä taas kuvattiin 70 terveellä koehenkilöllä valveen väheneminen kahdella kolmanneksella ja elvyttävimmän hidasaaltonunen määrän kasvu 81 %:lla, kun hypnoosinauhoitteen ja kontrollinauhoitteen vaikutusta puolentoista tunnin päiväuniin tutkittiin